kdo jsme

Dětský folklorní soubor Hradišťánek byl založen v roce 1955 v Uherském Hradišti, ve folklorně boharé etnografické oblasti Slovácka. 

V současné době působí v souboru téměř 250 dětí ve věku 4-17 let v 7 skupinách, kde s nimi pracuje 9 vedoucích. Během své šedesátileté historie se stal Hradišťánek nedílnou součástí kulturního života nejen ve svém rodném městě, ale i na pódiích regionálních a zahraničních festivalů. Českou republiku reprezentovali mladí tanečníci a muzikanti téměř na všech kontinentech.

Hradišťánek doprovází cimbálová muzika Hradišťánek a cimbálová muzika Husličky a písničky při ZUŠ v Uherském Hradišti.  

1955

Dětský folklorní soubor Hradišťánek založil dnes již legendární primáš Hradišťanu pan Jaroslav V. Staněk jako odnož souboru Hradišťan. Velmi významně mu v začátcích pomáhala Dana Mollerová a p. učitelka Marie Konečná. V roce 1956 vystupuje soubor poprvé s vlastní cimbálovou muzikou, jejímž vedoucím byl cimbalista Jaroslav Čech a primášem Luboš Svatoš, tehdy jedenáctiletý.

Seznam vystoupení se rozrůstá, v roce 1958 děti natáčí film Jaro na dědině, vystupují např. v Bratislavě, Strážnici, nesčetněkrát samozřejmě na domácí scéně.

V roce 1960 má soubor dvě skupinky, muzika si odváží vítězství z ústředního kola soutěže dětských muzik v Praze.

1961-1970

Jako vedoucí jednotlivých skupinek se zapojují členové Hradišťanu - Marie Plachá, Jindra Staňková, Miloš Plachý. Přibývá vystoupení i za hranicemi, do Finska odlétá sólový pár Antonín Gajdoš a Dana Tomšejová.

1971-1980

V roce 1971 se začíná opravovat Slovácká búda, zkoušky se přesunují do tzv.,,Liďáku."Zkouší celkem 3 skupinky pod vedením Marie Plaché, Štěpánky Lysoňkové, Radky Staňkové a Jany Škárové. Stejně jako přibývá vystoupení, neutuchá ani zájem o členství v souboru, v roce 1974 přibývá další skupinka.

15. dubna 1973 se uskutečňuje první velká slavnostní premiéra souboru.

V roce 1975 pracuje již 5 skupin pod vedením 11 vedoucích, celovečerní pořad připravují pod názvem Dětský rok Jana Škárová a Radka Staňková.

Přišlo jaro k nám - to je název slavnostní premiéry souboru v roce 1976.

V roce 1977 se Hradišťánek několikrát účastní natáčení televizních pořadů či filmu Moravský rok. Premiéra souboru se nazývá Moravský rok.

V roce 1978 vítězí soubor v národní přehlídce s pásmem Svatba, v následujících letech pak soubor vítězí ještě s pásmy Vtákovina a Píšťalky autorky Šárky Pilátové. Premiéra má název Hradišťánek v hrách, písních a tancích. V roce 1979 vzniká pod vedením Stanislava Gabriela dětská cimbálová muzika Hradišťánku. O rok později si pak soubor připomíná 25. výročí vzniku, oslavuje jej celovečerním pořadem Hradišťánek jubilující.Účastní se také mezinárodního festivalu Radost Evropy v Bělehradě.

V roce 1979 a 1980 mají premiéry souboru název Od jara do jara Hradišťánek jubilující.

1981-1990

V roce 1981 1982 soubor uvádí slavnostní premiéry pod názvy Za naším huménkem Zlatý klíček.

V roce 1983 vzniká po účinkování na folklórním festivalu ve Strážnici dlouholetá tradice pořadu Hradišťánek uvádí své hosty - poprvé to byly soubory Kyjovánek z Kyjova a Vonička ze Zlína. Premiéra tohoto roku má název Dětský kalendář,v roce 1984 pak Týden ve Slovácké búdě.
30. výročí souboru slavíme v roce 1985 slavnostním pořadem 30 let v písních a hrách, soubor navštěvuje již na 200 dětí.

Soubor začíná spolupracovat s dětskou cimbálovou muzikou LŠU pod vedením Pavla Štulíra, jako další hosty do svého pořadu si zve Břeclavánek z Břeclavi.Výčet vystoupení či natáčení je nepřeberný, za všechny jmenujme premiérový pořad Na hradišťských lúkách - 1986, Sviť, sluníčko, sviť v roce 1987, v tomtéž roce se účastní soubor natáčení v německém Cottbusu. Tancujte, nožky moje je název premiéry v roce 1988.

V létě 1988 hostí Hradišťánek soubor Jan Pirrewit z Belgie - města Schoten. děti navazují přátelství, které se utužuje na návštěvě Belgie v říjnu téhož roku, i v roce následujícím. Hosty souboru ve společném pořadu je Valášek z Brna.
Slavnostní premiéra v roce 1989 má název Ozvi se písničko. V témže roce vítáme u nás soubor Škodováček z Plzně.

Premiéra roku 1990 má název Prostá krása, v rámci pořadu Hradišťánek uvádí své hosty přijíždí soubor Pálavánek z Dolních Věstonic.

1991-2000

V roce 1991 se domácímu publiku představuje dánský soubor Ballerup drum band, následně děti z Hradišťánku odjíždí do Dánska, premiéra souboru má název V Hradišti na jarmaku.

O rok později, v roce 1992 pak soubor vystupuje v Anglii-Harrogate, slavnostní premiéra má název Orbis pictus, svým názvem i náplní oslavuje výročí J. A. Komenského.

Rok 1993 - děti vítá francouzské město Seintes, další skupinku pak belgická města Zoersel a Westerloo. Zdařilou premiérou je Zahrajme si s pacholaty autorky L. Košíkové. jako hosté přijíždí ke společnému vystoupení soubor Špindleráček ze Špindlerova Mlýna.

Do 40 sezóny souboru v roce 1995 vstupuje soubor se šesti skupinami a třemi muzikami. Jako svého hosta vítá soubor Mladinka z Plzně a výročí slaví nejen premiérou Hradišťánek jubilující za účasti bývalých členů, ale také akcí Roztančené město - společně s Dolinečkou, Břeclavánkem a Děckama z Kunovic. K výročí je vydána publikace autorky Jany Poláškové Hradišťánek-40 let.

V roce 1996 letí děti na Tchaj-wan a po svém návratu se představují v pořadu Kam doletí písnička. V našem městě přivítáme soubor Malí Jackové z Jablunkova, premiéra má název Už je čas na ten klas.

Jako dárek k 740. výročí města v roce 1997 Uh. Hradiště vzniká slavnostní premiéra Šárky Pilátové a Evy Žallmannové Hradišťánek svému městu. Krátce nato odlétá nejstarší skupinka dětí do Kanady-provincie Quebeck na X.MFF pod patronací CIOFF. Vystoupit k nám přijíždí soubor Rosénka z Prahy.

V roce 1997 zasáhnou město ničivé povodně, které značně poškodí i místo našich zkoušek - Slováckou búdu.Zkoušky se přesouvají do klubu kultury a po opravě búdy v roce 1998 soubor slaví Duhovým večerem. děti vystupují v českém centru ve Vídni.

V roce 1999 vzniká první CD souboru a muziky pod názvem Husličky a písničky, stejný název má i slavnostní premiéra. Nejstarší skupinka v témže roce odlétá na festival v kyperském Lymassolu.

V roce 2000 soubor navštěvuje více než 250 dětí v osmi skupinách, stará se o ně 18 vedoucích. Opět jsme hosty MDFF Strážnice a festivalu Kunovské léto, také festivalu CIOFF v Německu-Thalle. Premiéra má název Mé milé léto.V témže roce se Hradišťánek stává občanským sdružením, jehož předsedkyní je Štěpánka Tománková.

2001-2010

Vzpomínky z dětství si v roce 2001 diváci oživili v premiérovém pořadu autorky Šárky Pilátové U stařečka na húře, jehož ztvárnil známý zpěvák a autorčin manžel Jožka Pilát.

Kromě pravidelných akcí souboru se Hradišťánek věnuje i charitativní činnosti, pořádá koncert pro Diakonii i těžce nemocnou kamarádku Bětušku. Děti se účastní MFF v německém Thalle.

V roce 2002 vyzvala americká organizace Sounds of Hope Českou republiku k účasti na mezinárodním projektu pro děti ve věku 10-12 let. Dvojice členů souboru tak 4 roky po sobě strávila 6 týdnů v Minnesotě, kde poznávala kulturu jiných zemí.

Velmi zajímavým projektem byla ve spolupráci s tanečním oborem ZUŠ kompozice s názvem Rok na vsi autora J. Steigerwalda a Laďky Košíkové, kterou natáčela Česká televize.Slavnostní premiéra má název Koloběh.

V roce 2003 má premiérový pořad název Voda, voděnka, je vydána stejnojmenná publikace, soubor vyjíždí na festival do Polska - do Zielone Góry.

V roce 2004 se stala novou členkou souboru indická holčička Steffy Colloco, kterou si soubor vvybral v rámci projektu Adopce na dálku. Název premiéry zní Od slunéčka východu.

Rok nato, v roce 2005, přichází pozvání na 60. ročník MFF Strážnice, kde se Hradišťánku jako jedinému souboru v historii dostává cti uvést jako samostatný pořad svou premiéru Od slunéčka východu autorky Laďky Mikuláštíkové.

Velké pocty se souboru dostalo udělením Ceny města za rok 2004. Slavnostní předání se uskutečnilo 19. května 2005. Soubor byl oceněn jako jubilant, 50. výročí oslavil premiérou U Hradišťa města. U příležitosti výročí je vydán i Kalendář Hradišťánku pro rok 2006.

V roce 2006 k významnému výročí sběratele Františka Bartoše připravuje soubor pořad Naše děti, kde postavu sběratele ztvárnil herec Slováckého divadla Jiří Hejcman.

Rok 2007 je pro soubor významný tím, že se od něj odvíjí tradice účasti Hradišťánku na Vinobraní v Praze-Hradčanech.Vždy 1. víkend v září jsou děti ubytovány v areálu Pražského hradu a vystupují 2 dny ve spolupráci s klubem kultury na slavnostech. Slavnostní premiéra autorky Marcely Hastíkové se nese pod názvem Cosi sa ně v noci zdálo.

V roce 2008 navštěvuje skupinka Marcelky Hastíkové MFF v tureckém Izmiru, slavnostní premiéra má název Svět dětí v obrazech autorky Gabky Směřičkové.

Na jaře roku 2009 organizuje soubor první Přehlídku dětských folklorních souborů Uherskohradišťska, do krajského kola postupují hned 3 skupinky Hradišťánku. Kromě klasických a pravidelných akcí se soubor účastní 11. ročníku evropského festivalu Tradice 2009, jehož se účastní 9 souborů z celé Evropy. Našimi hostiteli jsou Formánci ze Slatiňan. Premiéra souboru má název Rok má svatý krok a je bohužel poslední, pod jejíž název se jako autorka podepsala dlouholetá vedoucí Evka Žallmannová, spolu s Lucií Křivákovou.

Hned v následujícím roce 2010  oplácíme pohostinnost souboru Formánci ze Slatiňan pozváním do pořadu Poďte všeci mezi nás, společně se soubory Kolbylka z Bratislavy, Malá vonica ze Zlína a Děcka z Buchlovic.Po společném vystoupení následovala beseda u cimbálu s výukou tanců. Toto velmi spontánní setkání bylo příspěvkem k 55. výročí založení souboru. Slavnostní premiéra pak nesla název Pohádkový Hradišťánek autorky G. Směřičkové. Ničivé povodně v tomto roce velmi zasáhly Čechy, proto soubor uspořádal koncert Hradišťánek pomáhá 2010, kdy společně s farností a městským úřadem přispěl částkou téměř 180.000,-Kč na povodněmi jednu z nejvíc postižených obcí Bílý Kostel nad Nisou. Zároveň byla uspořádána rodiči dětí velká sbírka školních pomůcek a potřeb. v Prosinci se děti účastní společného vánočního vystoupení u souboru Kobylka v Bratislavě.

2011-2014

V roce 2011 organizuje soubor opět Přehlídku dětských souborů, účastní se festivalu v maďarském Sárváru, premiérově uvádí pořad Hodina tance. V prosinci v rámci pořadu Na Vánoce dlúhé noce uvede své hosty Holúbek z Uh. Brodu a Kyjovánek z Kyjova. Se souborem nadále spolupracují CM Hradišťánek s vedoucím Petrem Číhalem a Jakubem Tomalou, CM ZUŠ pod vedením Pavla Štulíra a CM Ohnica s vedoucím Janem Káčerem a primášem Janem Mudrákem.

V roce 2012 se loučí se souborem nejstarší skupinka premiérou Leť, ptáčku, leť, zároveň se účastní festivalu v tureckém Izniku.Dále vystupujeme např. v Luhačovicích, v rámci akce Slovácko v tradici, na Slavnostech vína v Uh. Hradišti, pravidelně spolupracujeme s Okresní knihovnou B.B.Buchlovana na společných akcích.

V roce 2013 má premiéra název Hádej, hádej hadači, společně je vydána stejnojmenná publikace s ukázkami říkadel a písní z tohoto pořadu. Nejmladší děti se účastní MFF Štěpy ve Veselí nad Moravou, Dožínek v Míkovicích či krajské přehlídky dětských souborů v Uh. Brodě. Nejstarší děti navštíví MFF v Maďarsku Gyoru.V závěru roku pak podporujeme charitativní koncert Od srdce - společným vystoupením 25. 12. s CM Stanislava Gabriela v kostele Sv. Františka Xaverského.

V roce 2014 vítáme ve společném pořadu hosty Voničku ze Zlína, Světlovánek z Bojkovic a Míkovjánek z Míkovic. Společná premiéra má název Hrajeme si malí, velcí. Účastníme se Kopaničárských slavností ve Starém Hrozenkově, opět Pražského vinobraní, poprvé také charitativního koncertu pro onkologicky nemocné děti ve Slováckém divadle v závěru roku..Každý měsíc také vítáme na městském úřadě krátkým vystoupením nové občánky města.

2015

Rok 2015 se nesl ve znamení 60. výročí souboru. Vydáváme CD s názvem Hradišťánek, premiérový pořad má název Báječná léta s Hradišťánkem, stejně tak i velký pořad bývalých členů souboru a následná beseda u cimbálu. Děti i vedoucí jsou pozvány k živému natáčení do pořadu U nás v TV NOE. Děti sponzorují zvířátka v ZOO Lešná a jsou pozvány na velké setkání sponzorů. Opět se účastníme MFF Tradice Evropy v Pardubicích a okolí, tentokrát jsou děti hosty souboru Sejkorky ze Slatiňan. Významnou a krásnou akcí je pořad Špalíček B. Martinů, který společně s tanečním oborem ZUŠ uskutečnila skupinka G. Směřičkové a M. Kocábové. Kromě dalších akcí se opět účastníme vánočního charitativního bazárku a koncertu ve prospěch onkologicky nemocných dětí ve Slováckém divadle.

Soubor má téměř 250 členů v 7 skupinách, v tomto roce s námi, bohužel, pro velkou vytíženost ukončila spolupráci CM Ohnica. Moc jim za vše děkujeme! Nadále s námi spolupracují a hrají CM Hradišťánek s primášem Petrem Ondruchem a CM Husličky a písničky při ZUŠ v Uh. Hradišti s primášem Markem Pavlicou.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím